Veľký ostrov

Popis: Materiálová jama vedľa Malého Dunaja v zaplavovom pásme. Dobre zarybnený rybník.

Cena: vraj 100 SK, tak zrejme nejako 4 € na 12 hodín.

Web: n/a

Kontakt: 0905 587 155- Pavol Baláž

Rozloha (ha): n/a

Okres: Komárno

Poloha: Jazero sa nachádza 10 km od Kolárova v obci Veľký ostrov.